Priser

Egenbetaling pr. md. 2021: kr. 2.700,00kr./mdr. i 12 mdr.
Tilskud fra kommunen pr. md.: kr. 6.380,00kr./mdr. i 12 mdr.
Pladsen pris inkl. tilskud pr. md.: kr. 9.080,00kr./mdr. i 12 mdr.

Betalingen og tilskuddet fra kommunen sker forud og foretages via PBS.

Pasningsordningen og forældre har gensidig 2 måneds opsigelse af kontrakten. Dette med virkning fra d. 1. i måneden.

Ledige pladser

Kontakt mig for info om ledige pladser.

Jeg har plads og er godkendt til 5 børn, men jeg har valgt max at have 4, da jeg vægter tid til hver enkelt barn højt.